FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरको परीक्षाफल प्रकाशित

भानु नगरपालिको ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर छनौट गर्न मिति २०७४।१२।२८ गते अन्तर्वाता परीक्षामा सम्मिलित परिक्षार्थी मध्ये निम्न लिखित परीक्षार्थी छनौट र वैकल्पिक सूचिमा परेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

तलको PDF लिंकमा हेर्नु होला।

ईन्जिनियर तथा सव-ईन्जिनियरको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

भानु नगरपालिकाको ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर पदमा मिति २०७४/११/२४ गते गरिएको खुला बिज्ञापनको लिखित परिक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरु मध्ये निम्न परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएकोले सुचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा अन्तर्वार्ताका लागि सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सहित उपस्थ

ईन्जिनियर र सव - ईन्जिनियरको परीक्षा तालिका

भानु नगरपालिका कार्यालयको मिति २०७४/११/२४ गते कारोवार दैनिक पत्रीकामा प्रकाशित कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना बमोजिम निम्न पदको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी तालिका निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ।

संघिय संरचना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा रकमान्तर गरिएको रकमको खर्च विवरण

आ. व. ०७३-०७४ को संघिय संरचना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रलयबाट प्राप्त रु १,००,००,००।०० को खर्च र मौज्दातको विवरण:-

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

यस कार्यालयको मिति २०७४/०९/०५  गतेको निर्णयानुसार तपशिल बमोजिमको योग्यता, अनुभव भएका नेपाली नागरिकलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र तपशिलमा माग भए बमोजिमका कागजात सहित निवेदन गर्न सूचना गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विवरण भरेर पठाउने बारे

भानु नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरुले फाराम (PDF) मा सम्लग्न विवरण यथाशिघ्र भरेर भानु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध छ।

खरीद कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानकोे संसोधित सुचना ।

मिति २०७५।०६।०२ को कारोबार  राष्ट्रिय  दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित यस भानु नगरपालिकामा मेशिनरी औजार (कम्प्युटर, ब्याट्री, युपिएस तथा प्रिन्टर) खरिद कार्य सम्बन्धी (सूचना नं.

भानु नगरपालिकामा मेसिनरी औजार खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना

भानु नगरपालिकामा मेसिनरी औजार (कम्प्युटर, ब्याट्री, युपिएस तथा पृन्टर) साथै १३ वटै वडामा जडान समेत। (यसको स्पेशिफिकेशन तथा अन्य बिस्तृत विवरण दरभाउ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।)

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ।

भानु नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि ५२ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रथम नगरसभाबाट पारित नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट नगर प्रमुख उदयराज गौलीले र्सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भानु नगरपालिकामा मेशिनरी औजार खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

यस भानु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मार्फत तपसिल बमोजिमको खरिद कार्र्य शिलवन्दी दरभाउपत्रको प्रकृयाबाट गराउनुपर्ने भएकाले भानु नगरपालिकामा आ.व. २०७३।०७४को लागि सुचिकृत मान्यता प्राप्त फर्महरु मध्येबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ । 

Pages