FAQs Complain Problems

तल्ला थप

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
नक्सा पास गर्दा लाग्ने समय
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नक्सा पास दस्तुर सरह
आवश्यक कागजातहरु: 

●  पहिले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।      

 ● अन्य कागजातहरुको हकमा नया नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु ।

  ● नक्साको हकमा सम्पुर्णतल्ला (पहिले पास भएको समेत) देखिने गरी पेश गर्नू पर्नेछ।