FAQs Complain Problems

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा- गृह मन्त्रालय/भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय/वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय/राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय