FAQs Complain Problems

सवारी दर्ता/नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
जिन्सी शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
वार्षिक रु.२५ देखि ३००० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • नगरबासी भए,एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद