FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रका लागि आवश्यक कागजपत्रहरु

  • नागरिकताको प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइजको फोटो(२ प्रति)