FAQs Complain Problems

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकताको प्रतिलिपि
  • फोटो-२ वटा