FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास/कायम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया सम्पन्न भएको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति वर्गफिट २ देखि ११ सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नक्सा फारम(भरेको)
  • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि पुर्जाको प्रतिलिपि
  • कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्सा
  • तोकेको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको नक्सा- ३ प्रति
  • चालु आ.व सम्मको एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
  • नक्सा फारममा उल्लेख भएको अन्य विवरण