FAQs Complain Problems

आर्थिक सहयोग

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र
  • आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि
  • नागरिकताको प्रतिलिपि