FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Post date Document
पशु सेवा शाखाबाट संचालन गर्ने कार्यक्रमको कार्यविधि २०८० 11/05/2023 - 15:08 PDF icon 10 पशु सेवा शाखाबाट संचालन गर्ने कार्यक्रमको कार्यविधि २०८०.pdf
भानु नगरपालिकाको कृषि सम्बन्धि अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधि २०८० 11/05/2023 - 15:03 PDF icon 9 भानु नगरपालिकाको कृषि सम्वन्धी अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधि २०८०.pdf
भानु नगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 10/18/2023 - 13:59 PDF icon 8 घर अभिलेखीकरण.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि २०८० 10/17/2023 - 16:18 PDF icon 7 विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि २०८०.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०८० 10/03/2023 - 12:20 PDF icon ६ बजार अनुगमन निर्देशिका भानु न.पा.pdf
हेवी इक्युपमेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० 10/03/2023 - 12:18 PDF icon ५ हेवी इक्युपमेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
भानु नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि संसोधित कार्यविधि, २०७५ 09/14/2023 - 16:41 PDF icon 4 samsodhit karyabidhi.pdf, PDF icon 10 करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन (2).pdf
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 09/29/2022 - 11:41 PDF icon प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विद्यालयको आन्तरिक कार्यविधि २०७९ 09/29/2022 - 11:41 PDF icon विद्यालयको आन्तरिक कार्यविधि २०७९.pdf
स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७९ 09/29/2022 - 11:40 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages